Start Verneombudskurset | Ta Testen|

HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer.

Forutsetningen for å gjennomføre opplæringen av verneombudet og eventuelt medlemmer av arbeidsmiljøutvalget på nett, er at det foreligger en avtale mellom partene som bekrefter at det er enighet om en forkortet opplæring slik Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for.

I tillegg fungerer kurset som en referanse til kilder med mer informasjon. Følg lenkene i dokumentet for temaer som du føler er relevante for deg.